Обявления

Обява
22.08.2019
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ЛОГОПЕД“

Обява
22.08.2019
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)

Обява
20.08.2019
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
16.08.2019
НА ВНИМАНИЕТО НА СТОПАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО, ИЗВЪРШИЛИ ДОБРОВОЛНО КЛАНЕ НА ПРАСЕТА ЗА УГОЯВАНЕ

Обява
15.08.2019
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че:Със заповед №1774/008.2019 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ VІІІ-75, ХVІ-75 и ХVІІ-75 в кв. 18 по плана на с. Коларово, общ. Раднево, обл. Стара Загора; Със заповед №1775/008.2019 г. се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІІІ-149 в кв. 30 по плана на с. Тихомирово, общ. Раднево, обл. Стара Загора.  

Заповед N1773 от 08.08.2019 г. на кмета на Община Раднево
09.08.2019
Заповед N1773 от 08.08.2019 г. на кмета на Община Раднево за заличаване на адресна регистрация