Местни избори - 2019 г.
СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА РАДНЕВО УВЕДОМЯВА СЪГЛАСНО § 153. От Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента ( 16.07.2019 г) за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
ЗАПОВЕДИ

Заповед относно определянето на технически екип,който ще отговаря за организационно-техническата подготовка на изборите


ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - Можете да изтеглите, попълните и изпратите своето заявление на e-mail: bakalova@obshtina.radnevo.net
ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС