Новини
Покана, условия, статут и заявки за участие в Трети фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2019 и Конкурса "Тракийски славей - с песните на Динка Русева"
19.06.2019
Уважаеми дами и господа,   
Имам удоволствието да се обърна към Вас с покана да вземете участие във ТРЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ на инструменталните и танцови групи Раднево 2019 г., който ще се преведе 5-8 септември 2019 г. в гр.Раднево, област Стара Загора.     
Фестивалът се организира ежегодно от Община Раднево и Общински център за култура „Нончо Воденичаров“. Целите ни са опазване, съхранение и популяризиране на фолклорното наследство на България. Този формат ще даде възможност за изява на множество любители на българския фолклор и ще повиши мотивацията им да се занимават с конструктивната творческа дейност в областта на изкуството.
Участие могат да вземат танцови ансамбли и състави, индивидуални певци и свирачи, певчески групи, инструментални групи, групи за обработен фолклор, клубове за народни танци, които ще ни представят специфичните за техния регион фолклорни изпълнения.
Фестивалът има конкурсен характер, без такса за участие.
Крайният срок за изпращане на Вашата заявка е до 9.08.2019 г. на адрес:

                           Град Раднево 6260, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров“ №2,     
        Общински  център за култура “Нончо Воденичаров“, телефон за контакти – 0898 432813           
                                                        е-
mail: obcknv_radnevo@abv.bg         


Надявам се поканата да стане достояние на културните институции, инструменталните групи, танцовите състави и ансамбли, както и любителските групи за народни хора от Вашата Община, с които заедно да сътворим един незабравим празник на българския фолклор.    
Приложено Ви изпращам СТАТУТ на Трети фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2019 и СТАТУТ на конкурса „Тракийски славей - с песните на Динка Русева“ и заявки за участие в двата формата.
 
Нека заедно да сътворим един незабравим празник на българския фолклор!
 

Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО 

Покана, статут и заявки за участие, можете да изтеглите от следните линкове: 

1. Покана
2.Статут и заяка за учатие в трети фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи - Раднево 2019
3.Статут на конкурса за индивидуални изпълнители „Тракийски славей –с песните на Динка Русева”
4.Заявка за участие в конкурса за индивидуални изпълнители „Тракийски славей –с песните на Динка Русева”