Общински съвет

СЪОБЩЕНИЯ

Кандидати за съдебни заседатели отговарящи на изискванията на закона за съдебната власт допуснати до изслушване

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 12.09.2019 г.

Общински съвет Раднево обявява прием на документи за съдебни заседатели за Районен съд -Раднево за мандат 2020-2024г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 05.09.2018 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 20.08.2018 г.

Правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора за мандат 2019 - 2023 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г., което ще се проведе на 21.05.2018 г. - публикувано на 09 май 2018 г.

Конкурс за заемане на длъжността „управител” на „Издателска къща – Марица Изток” ЕООД, гр. РадневоАРХИВ


Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 12.12.2017 г.

Покана за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г., което ще се проведе на 20.06.2017 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 07.02.2017 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 28.12.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 01.12.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 15.11.2016 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 16.05.2016 г.

Покана за обществено обсъждане на въвеждане на еднопосочен режим движение на МПС по улица „Димитър Благоев” в гр. Раднево, което ще се проведе на 18.05.2016 г.  

Покана за публично обсъждане на информацията за касовото изпълнение на бюджета на Община Раднево и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г., което ще се проведе на 12.04.2016 г.

 
 
 
 

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 05.12.2014 г.

Подаване на документи за съдебни заседатели за Районен съд - Раднево, мандат 2015 - 2019 г.

Свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Раднево на 10.09.2014 г.

Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Раднево към 31.12.2013 г.

Публично обсъждане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Раднево 

 
 
 
ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО
 

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 20.12.2012 г. до 27.06.2013 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет за периода 03.11.2011 г. до 20.12.2012 г.