Офис за военен отчет
Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за длъжности в 68 бригада „Специални сили”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за длъжности в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за длъжности във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

Конкурс за войнишки длъжности в 68 бригада "Специални сили" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019г. и 30.05.2019г. в Националната гвардейска част

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили

Заповед № ОХ-265/13.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2019 г.

Заповед № ОХ-253/11.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед № ОХ-234/05.03.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

Заповед на министъра на отбраната № ОХ-206/09.03.2018г., относно обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба


Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430- София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина


Обява за провеждане на конкурс за матроски /войнишки/ длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина


Заповед на министъра на отбраната № ОХ-65/22.01.2018г. относно обявяване на вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/


Заповед на министъра на отбраната №ОХ - 63/22.01.2018г. относно обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1232 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед №ОХ-1231 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Заповед №ОХ-1227 на министъра на отбраната за обяване на вакантни длъжности в служба "Военна полиция" за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1201 на министъра на отбраната за обявяване на вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/

Заповед №ОХ-1182 на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска Академия за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г. в 68 бригада Специални сили гарнизон Пловдив


Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътни войски за приемане на военна служба


Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина


Важна информация по чл.141,ал.1,т.1 от ЗОВСРБ към обявата за провеждане на конкурс за офицери метеоролози във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина(МЗ №ОХ-641/05.07.2017г.)


Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни и висши училища в страната или в чужбина, на 10.10.2017г., 11.10.2017г. и 12.10.2017г. в Националната Гвардейска част -гр. София


Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,завършили граждански, средни или висши училиша в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г.във военно формирование 22240-Сливен


МЗ №ОХ-391 от 24.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс


МЗ №ОХ-360 от 12.04.2017г. - Обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища,които са изпълнявали военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ №ОХ-320 от 03.04.2017г - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица,завършили граждански,средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

МЗ № ОХ-29 от 11.01.2017 г. - Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс - публикувано на 23.01.2017 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив - публикувано на 23.01.2017 г.
1. Приложение № 1- Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Стара Загора, за заемане след конкурс;
2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизони Карлово и Казанлък, за заемане след конкурс;
3. Приложение № 3 - Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 44220 - Пловдив, за заемане след конкурс;
4. Приложение № 4 - Нормативи за изпита по физическа подготовка.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 07.11.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски - Публикувано на 03.10.2016 г.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево.

Приложение № 1 – Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Плевен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 2 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Асеновград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 3 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 4 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 24620 – Свобода, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 5 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 26400 – Благоевград, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 6 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 7 - Списък на вакантни длъжности за войници от гарнизон Шумен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 8 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Приложение № 9 - Списък на вакантни длъжности за войници от военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Повече информация може да видите тук! Централно военно окръжие


Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - Публикувано на 28.03.2016 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора
 
 
 

Обявени места за НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И ВИСШЕ ВОЕННО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" за 2015-2016 год.:

- Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

- Обява за вакантни длъжности в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти
 
- Заповед за обявени места във ВВУ

- График за срещи с випускниците на средните училища


Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС - 2015 г.

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца