Общински бюджет
                                                                 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2019г.


Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикуван на 30.07.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикуван на 22.07.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2019г. - публикуван на 19.06.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2019г. - публикуван на 15.05.2019г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикуван на 30.04.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикуван на 22.04.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2019г. - публикуван на 20.03.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2019г. - публикуван на 25.02.2019г.

Приемане на бюджета на Община Раднево за 2019 година

Бюджет на Община Раднево за 2019г. - публикуван на 31.01.2019г.


                                                  ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2019Г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019г. - публикувана на 30.04.2019г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019г. - публикувана на 30.07.2019г.                                                   БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2018г.


Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Решение №1048/27.06.2019г. за приемане на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет - публикувано на 31.07.2019г.

Решение №1049/27.06.2019г. за приемане на отчета за състоянието на общинския дълг - публикувано на 31.07.2019

Доклад към годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Раднево за 2018г. - публикуван на 31.07.2019г.


Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г. - публикуван на 13.02.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г. - публикуван на 16.01.2019г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2018г. - публикуван на 21.12.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2018г. - пубикуван на 12.11.2018г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г. - публикуван на 31.10.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г. - публикуван на 12.10.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2018г. - публикуван на 12.09.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2018г. - публикуван на 10.08.2018г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018г. - публикуван на 31.07.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018 г. - публикуван на 31.07.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2018 г. - публикуван на 11.06.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2018 г. - публикуван на 25.05.2018 г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г. - публикуван на 25.04.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г. - публикуван на 25.04.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2018 г. - публикуван на 20.03.2018 г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.01.2018 г. - публикуван на 26.02.2018г.

Бюджет на Община Раднево за 2018г. - публикуван на 31.01.2018 г.

Публично обсъждане на проект за бюджет 2018г. - публикувано на 08.01.2018 г.

Проект на бюджет на Община Раднево за 2018г.

                                                  ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2018г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018 г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2017г.

Решения на Общински съвет-Раднево за приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017г. и годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017г.-публикувани на 20.09.2018г.

Касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Раднево към 31.12.2017г.-публикуван на 20.09.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г. - публикуван на 31.01.2018г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.11.2017г. - публикуван на 22.12.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.10.2017г. - публикуван на 30.11.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г. - публикуван на 31.10.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.08.2017г. - публикуван на 19.09.2017г.

Месечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.07.2017г. - публикуван на 18.08.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017 г. - публикуван на 27.07.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г. - публикуван на 27.07.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.05.2017г.-публикуван на 23.06.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.04.2017г. - публикуван на 26.05.2017г.

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017 г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г. - публикуван на 26.04.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 28.02.2017г. - публикуван на 15.03.2017г.

Месечен Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 януари 2017 г.

Бюджет на Община Раднево за 2017г. - публикуван на 06.02.2017г.


ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2017г.

Обяснителна записка  по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017г.


Обяснителна записка по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета,сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.

Отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2016 г.


 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2015 г.

 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2014 г.

 
 
 
                                                                           БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ЗА 2014 г.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 5 - Капиталови разходи 2014
 
 


ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ 2013

Обяснителна записка по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31 декември 2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Отчет за извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към националния фонд (ИБСФ-3-КСФ)ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2013 г.


 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2012 г.


 

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2011г.
 
ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ЗА БЮДЖЕТ 2010г.